[title text=”Zapoznaj się z Naszymi specjalistami” style=”bold_center”]

 

[row]

[col span=”1/3″]

[team_member name=”mgr Bartosz Tomczak” title=”optometrysta, kontaktolog” img=”https://lazuroptique.pl/wp-content/uploads/2013/08/1.jpg”]

[/team_member]

Absolwent Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji Optometria. Uczestnik oraz wykładowca wielu szkoleń z zakresu szeroko pojętej Optometrii oraz kontaktologii. Od początku pracy zawodowej intensywnie włączył się w działalność edukacyjną, za co w 2013 roku otrzymał dyplom uznania Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych w którym pełni rolę dyrektora ds. edukacji.

 • Kierowanie do lekarza okulisty, ortoptysty
 • Dobór okularów
 • Dobór soczewek kontaktowych: miękkich, sztywnych, ortoKeratologicznych
 • Dobór pomocy dla słabo widzących
 • Diagnostyka narządu wzroku
 • Diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego

 

[/col]

[col span=”1/3″]

 

 

 

 

 

 

 

[team_member name=”dr Karolina Nowakowska” title=”lekarz okulista” img=””][/team_member]

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2009 roku. Rozpoczęła specjalizację oraz pracę  na Oddziele Okulistycznym w Nysie, uzyskując tytuł specjalisty II stopnia  z okulistyki. Obecnie jest lekarzem w grotkowskim szpitalu. Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz międzynarodowego stowarzyszenia ESCRS (chirurgii refrakcyjnej i zaćmy).

 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze:
  -Stanów zapalnych
  -Zaćmy
  -Jaskry
  -Chorób zwyrodnieniowych siatkówki
  – Schorzeń przedniego odcinka oka
 • Badanie dna oka
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Usuwanie ciał obcych
 • Drobne zabiegi okulistyczne

[/col]

[col span=”1/3″]

[team_member name=”mgr Marzena Żółtaniecka” title=”ortoptystka, tyflopedagog”  img=”https://lazuroptique.pl/wp-content/uploads/2013/08/3.jpg”][/team_member]

Magister tyflopedagogiki, dyplomowana ortoptystka. Od 25 lat prowadzi gabinet ortoptyczny w Opolu, zajmuje się również diagnostyką i usprawnianiem widzenia w ramach Poradni  i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Noworodka i Małego Dziecka Medicus w Opolu. Jest pracownikiem dydaktycznym i naukowym na Wydziale Optometrii Politechniki we Wrocławiu (przedmiot Widzenie Obuoczne i Strabologia) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (Tyflopedagogika i Rehabilitacja Widzenia). Z pasją zgłębia tematykę problemów wzrokowych, krzewi wiedzę na ich temat i promuje profilaktykę z zakresu ortoptyki pediatryczej.

 • Badanie noworodków  i  badanie małych dzieci.
 • Diagnostyka, leczenie:
  – Zeza
  – Dwojenia
  – Stereopsji
  – Oczopląsów
  – Niedowidzenia
  – Zaburzeń widzenia obuocznego
  – Zaburzenia akomodacji i konwergencji
  – Usprawnienie widzenia obuocznego
  – Prowadzenie ćwiczeń wzrokowych u dzieci
 • Rehabilitacja układu wzrokowego
 • Usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych zeza
 • Nadzór i rehabilitacja pooperacyjna wzroku

[/col]

[title text=”Terminy przyjęć” style=”bold_center”]

[row ]

[col span=”1/3″ ]

OPTOMETRYSTA

Pon: 10.30 – 18.00
Wt: 10.00 – 12.30
Czw: 10.30 – 18.00
Pt: 10.30 – 18.00
Sob: 10.00 – 14.00
(jedna sobota w miesiącu)
[/col]
[col span=”1/3″ ]

OKULISTA

Czw: 14.30 – 18.00
Sob: 10.00 – 14.00
(jeden czwartek i jedna sobota w miesiącu)
[/col]
[col span=”1/3″ ]

ORTOPTYSTKA

Śr: 15.00 – 18.00
(jedna środa w miesiącu)
[/col]

[/row]

 [row ]

[col span=”1/3″ ]

[/col]
[col span=”1/3″ ]


[/col]
[col span=”1/3″ ]


[/col]

[/row]